"Sometimes in the waves of change
we find our true direction".

Hjärnan ditt bästa styrmedel för lycka, framgång och succé!

I alla våra kurser och personliga möten så tar vi fasta på hur den mänskliga hjärnan fungerar. För om vi förstår var, när, hur och varför våra tankar, känslor och handlingar uppstår så vet vi också hur vi skall styra dem så att vi når våra mål. För om man inte vet hur människan och hjärnan fungerar, så hur skall man då kunna styra och utveckla sig själv och andra?

Vi arbetar alltid med hjärnans funktioner som stöd, hjälp och som förklaringsmodell för att hitta framgångsfaktorerna till att nå framför allt långsiktiga mål.

Läs mer om våra utbildningar här nedan!


1. Icke Verbal Kommunikation
2. Coaching och coachande ledarskap
3. Mental träning
4. Hypnos
5. Rök- och snusfri
6. Kurser och föreläsningar

1. Icke Verbal Kommunikation

Du kan inte, inte kommunicera!
Allt kommunicerar.
Alltid!
Du är ditt viktigaste argument.

Människor lyssnar på den de har förtroende för – att träna på icke verbal kommunikation är att investera i din egen och företagets framgång. Kursen i ledarskapsutveckling med hjälp av icke verbal kommunikation handlar om:

 • Konsten att kommunicera på ett naturligt och mycket framgångsrikt sätt.
 • Att med hjälp av icke verbala tekniker undvika att bli ”skjuten” som budbärare.
 • Skapa framgångsrikt samarbete med ”svårhanterliga” personer.
 • Interkulturell icke verbal kommunikation som är gångbar i hela världen.
 • Grunderna och betydelsen av icke verbal kommunikation, som är någonstans mellan 85-93 % av vår kommunikation. Bli en karismatisk ledare.
 • Kunskap och färdigheter kring hur du hanterar dig själv och de verktyg (blädderblock, whiteboard, PowerPoint) du använder, med hjälp av gester, position, röstlägen och paus.
 • Hur du skapar förtroende för dig själv och ditt budskap. Hur du särskiljer dig och framför allt presenterar vad som är unikt eller viktigt med just ditt budskap på ett trovärdigt sätt.
 • Hur du agerar trovärdigt inför publik, argumenterar, hanterar invändningar samtidigt som du bibehåller en positiv relation.
Inget budskap blir kraftfullare än sättet det kommuniceras på.

Det handlar inte om kvantiteten som lämnar talarens mun – det handlar om kvaliteten som går in hos mottagaren. Vi kommer att ta fram, medvetandegöra och slipa på det du redan kan, samt fylla på med färdigheter så att du lär dig kommunicera smart, inte mycket.

Vad väljer du?

Kurser, coaching, föreläsningar och workshops inom icke verbal kommunikation är enkla steg mot ett mästerligt ledarskap. Välkommen att kontakta oss! Ledarskapsutveckling med hjälp av icke verbal kommunikation.

"Du måste inte vara i världsklass
för att börja, men du måste börja för att bli i världsklass"

2. Coaching – coachande ledarskap

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv med tankar, känslor och handlingar. Förståelse för hur hjärnan fungerar ger dig redskap för att bättre förstå hur du själv och din omgivning fungerar samt hjälper dig att kommunicera bättre för att öka sannolikheten att du når dina mål tillsammans med dina medarbetare.

Coachens roll (din roll) är att hjälpa sig själv och andra att optimera sina resurser för att nå uppsatta mål och visioner. Chefens/ledarens viktigaste roll.

 När passar den här typen av coaching?    
 • Oavsett om du är ny eller inte i din ledarroll så känner du ett behov för att utveckla ditt ledarskap.
 • Du vill nå personlig framgång mot uppsatta mål.
 • Du vill hitta nya förhållningssätt till arbetet och till livet i stort för att skapa bättre balans.
 • Du bär på en dröm som du ännu inte har realiserat.
 • Du vill utveckla företaget/avdelningen eller gruppen och bli framgångsrikare.
 • Du vill få mer tid över till viktiga framtidsfrågor.
 • Du vill bli bättre på att hantera konflikter som hindrar utveckling, gemenskap och goda resultat.
Mästerligt ledarskap är
att få individer och grupper att prestera på toppen av deras kapacitet.

3. Mental träning– att ha lust som drivkraft och att finna nöje i att nå sina mål

Dina tankar påverkar ditt sätt att agera och reagera. Varje tanke har en direkt reaktion in i varje cell och påverkar dig blixtsnabbt. Det finns en strategi i allt du gör och tänker oavsett om det är ett bra eller dåligt resultat. Det går inte, inte kommunicera med sig själv. Om och hur du når dina mål beror på hur du kommunicerar med dig själv.

Bli medveten om dina tankar!
 • Bli av med värderingar som inte är dina.
 • Bli av med tankar som inte är sanna
 • Lär dig sätta specificerade mål som hjärnan kan fokusera mot.
 • Självkänsla, självkännedom, självbild, självförtroende - vägen till framgång.
 • Lär dig agera istället för att reagera.
 • Lär dig relationen mellan prestation och rätt anspänning
 • Inre kontroll – skaffa dig en framgångsrik strategi.
 • Lär dig använda förebilder och belöningssystem för att skapa lust till förändring.
 • Vi är mästerliga på att göra övningar som är lätta att ta till sig, väldigt effektiva och blir oftast integrerade i deltagarna!
Våra kurser:

Mental träning – vägen till framgång. Kursen vänder sig till aktiva, tränare, ledare, föräldrar inom främst kultur och idrottsvärlden men även till de som är intresserade av sin egen personliga utveckling och önskan av att nå sina mål.

Föreläsningar och workshop:

Vi kommer gärna ut och berättar om Mental träning där vi skräddarsyr våra uppdrag så att de passar er verksamhet oavsett om det är ett företag, organisation, förening, idrottsklubb eller inom kulturen.

Det går inte, inte kommunicera
med sig själv. Mental träning är
vägen till framgång!


4. Hypnos – skulle du vilja bli av med din fobi?

Fobier som funnits i åratal kan försvinna för alltid på 1-3 behandlingar. Hypnos i kombination med mentalträning och förståelse av hur vår hjärna kommunicerar och fungerar är kraftfulla metoder, verktyg och förhållningssätt där du snabbt når stora förändringar i de beteenden, som kanske tidigare hindrat dig från att nå dina uppsatta mål eller att helt enkelt fungera i vardagslivet.

Metoden är lämplig vid exempelvis:
 • Fobier (höjdskräck, fobi för ormar, spindlar, hundar eller liknande, flygfobi etc.)
 • Rädslor (t.ex. att tala inför en grupp av människor)
 • Sömnproblem
 • Rök- och snusavvänjning
 • Olika blockeringar och ovanor
 • Viktminskning.
Längtar du efter eller önskar du dig något av följande?
 • Bättre självbild, självkänsla, självkännedom, självförtroende.
 • Lättare nå dina önskade resultat
 • Nå mål du inte riktigt tror är möjligt
 • Att öka din kreativitet
 • Att få vara den du verkligen är
 • Att få mer balans i ditt liv
 • Att utveckla de talanger och färdigheter du redan har

Med detta kan du få hjälp av mig!Att bli av med fobier tar oftast mellan 1-3 behandlingar. De flesta andra punkterna ger också resultat väldigt snabbt och det brukar räcka med 2-7 behandlingar. Det som behövs av dig är en egen vilja och motivation att göra förändringen.

Hypnos är en av de äldsta behandlingsmetoderna som finns i historien. Behandlingen sker i ett avslappnat och behagligt tillstånd. Oftast är hypnosen av lättare förändrat medvetandetillstånd ungefär som att vara skönt avslappnad. Ring så berättar jag mer.

Pris/investering: 800 kr/time

Med hypnos kan du bli av med fobier
som du aldrig trodde var möjligt.
Du kan även öka din kreativitet
och få balans i ditt liv!

5. Rök- och snusfri, äntligen! 

Varför vill du sluta röka/snusa? Vilket är ditt viktigaste argument?
 • Hostar mycket - rädd för att få KOL eller cancer
 • Försämrad kondition - rädd att lungorna har blivit skadade
 • Snus innehåller bland annat arsenik, cancerframkallande nitrosaminer, bly och radioaktivt polonium.
 • Jag mår dåligt - rädd för att avsluta mitt liv på sjukhus
 • Ekonomin - ett paket/dag kostar ca 14 400:-/år skattat!
 • Ekonomin – en dosa/dag kostar ca 9 000:-/år skattat!
 • Barn - mamma/pappa sluta! Jag vill inte att du ska dö!
 • Barnbarn - mormor/morfar sluta! Jag vill busa med er länge.
Arbetsgivare ni kan tjäna mellan 30.000 – 250.000kr/rökare.

Vi sysslar inte med skrämselpropaganda utan med beteendeförändring och personlig utveckling. De flesta kursdeltagare upplever att det var ganska lätt att sluta och att deras liv har blivit mycket bättre.

"Jag ska sluta sen, inte nu”
– k
änner du igen dig?

6. Kurser och föreläsningar

Kontakta Peter Sjöberg om du vill anordna en kurs eller föreläsning!

Tel. Norge: 0047 932 990 14 19  -  Tel. Sverige: 0046 70 398 09 19
Postadress: Carpe Diem Utbildningar, Vadumveien , Vest 65, 3159 Melsomvik Norge

Design: artforeye.se    © Copyright 2017 Carpe Diem Utbildningar